Analyseservice for Erhverv og Private


Suzanne Bergmann
Net

v/ Analytiker
Suzanne Bergmann

Kontakt

Pris for Erhverv:
1500 kr. pr. time
inkl. moms

Pris for Private:
750 kr. pr. time
inkl. moms

BetalingsbetingelserPuder

Analyseservice beskæftiger sig med præcise og tilbundsgående analyser af ledelsesmæssige og personlige emner,der ønskes belyst med henblik på opklaring og varige løsninger.

Analyseservice kan være behjælpelig med at klarlægge og løse problemer,som er stagneret eller på anden vis undviger sig en løsning.

Analyseteknikken kan i princippet tilføres alle former for emner.

Kontakt venligst for en uforpligtende sagsvurdering.

Email: suzanne@analyseservice.dk


B >> A >> C

B: problemmasse
A: skjult oprindelse,som afdækkes på dybeste niveau
C: varig løsning